Темата за осигуряване на равни права за хора с различни възможности винаги е била приоритет за Глоубъл Деливъри Центъра на Хюлет Пакард Ентърпрайз в България. Именно поради тази причина преди две години служителите поеха иницитивата и създадоха вътрешнокорпоративна ресурсова група на доброволчески начала, наречена Disabilities Network | Bulgaria. Какви са нейните цели, първи стъпки и бъдещ фокус, ще споделят служителите, които стоят зад нейното основаване, управление и ръководство. А защо самите те са се присъединили, ще разберем лично от тях.

Какви са дейностите на Disabilities Network в HPE в световен мащаб?

Disabilities Network създадена през 2019 г. и има за цел да осигури  приобщаване и равенство, които да повлияят положително върху културата и резултатите на нашата компания. Начин да се постигне това е да се овластят служителите, които имат увреждане или имат връзка с лице, което има увреждане.

Групата си поставя за цел да изгради и поддържа корпоративна култура на приемане и равенство в компания ни. Развитието на талантите на хора с различни способности и използването на техните специфични знания по естествен начин ще разшири познанията и ще обогати културата на всички служители.

Една от основните дейности на групата е създаване на мрежи от доброволци, които да работят за повишаване на информираността и ангажираността на всички служители и да изградят активно сътрудничество с други локални ресурсни групи от служители, споделяйки знания и умения.

Групата също така работи активно с НПО, които вече са партньори на компанията на местно ниво, като същевременно  се фокусира върху разширяване на нашата локална мрежа от партньори в неправителствения сектор.

Как и кога се появи идеята за Disabilities Network България?

Идеята за сформиране на локална ресурсна група се зароди в края на 2019 г. като естествено продължение на съществуващата от три години неформална група, занимаваща се с популяризиране на доброволчеството и корпоративна социална отговорност.

На преден план излезе нуждата темата за хората с различни способности да се обособи в собствено направление, което е с висок приоритет за нас и за компанията.

Каква е дейността на звеното в компанията и с кои партньори е работило до момента?

Основната ни дейност през първата година от съществуването ни беше насочена към популяризирането на различни идеи и добри практики. От фондация „Заслушай се“ научихме много за света на глухите и слабо чуващи хора, а и се постарахме да запомним основни изрази на български жестов език. С представители на фондация „Сърцето на Йелена“ организирахме информационна среща, на която ни разказаха повече за концепцията на тъмните ресторанти и се опитахме да предизвикаме сетивата си. Организираме и серия от обучения за ръководителите на екипи с Джамба България. От ПараКидс пък разбрахме какви са възможностите и нуждите на децата с различни двигателни и умствени увреждания да практикуват различни спортове. Български център за нестопанско право ни запозна със своята идея за отмяна на запрещението в България.

Кои са основните цели на Disabilities Network България за 2021 г.?

През настоящата година ще продължим партньорството си с тези организации и ще се стремим да разширим мрежата си от контакти. Основна голяма цел на групата е включването на повече хора с различни възможности в работния процес. Това изисква много усилена вътрешна и външна комуникация, ревизия на определени процеси и изработване на нови, както и въвеждане на други добри практики.

Аз съм част от групата, защото…

Майя Пейчева-Такева (HR мениджър за България и ментор на групата):…ако искаш да правиш промяна, трябва да си неин активен двигател с ум, сърце и ръце.

Боян Захариев (Анализатор качество):…я създадохме заедно с колеги, които са ми преди всичко приятели и съмишленици в идеята за равенство и достъпност за всички.

Весела Бикова (Специалист „Проекти“):…желая да съм част от позитивната промяна, която искам да виждам около себе си.

Радослава Петкова (Анализатор качество):…вярвам, че за да има равни възможности за всички ни, имаме нужда от повече разбиране и информираност за качествата, стремежите и мечтите на хората с различни умения.

Милена Драндийска (Бизнес анализатор):…вярвам, че всеки човек има право на достойна и пълноценна реализация както в професионален, така и в личен план, и бих искала активно да допринеса за превръщането на това право в реална възможност.

Михаела Пенчева (Бизнес анализатор):…смятам, че интегрирането на хора с различни умения подобрява и обогатява не само техния свят, но и обществото ни като цяло.

Елица Джонева-Боянова (Технически ръководител „Корпоративни клиенти“):…живеем в свят, в който интеграцията в обществото е предизвикателство за всеки един от нас. Затова бих се радвала, ако с наша помощ все повече хората с различни способности станат част от нашето HPE семейство. Чувствам се удовлетворена и щастлива, когато се чувстваш полезен и жив, когато твориш добро и участваш в добри каузи.

Лора Аладжем (Специалист “Управление на проекти”):…искам да правя неща, в които вярвам.

 

Статията е с партньорството на Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center 

 

Въпросите зададе: Силвия Трифонова, всички права са запазени

Снимки: ХПЕ

Прочетете също:

Когато работата не е животът ти, а се вписва хармонично в него

Придобивките за баланс в Hewlett Packard Enterprise – Екатерина Георгиева и Камелия Мончева

6 месеца платено бащинство – балансът на Леонид Христов, баща на малко бебе и ИТ специалист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User Avatar

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website