Интервю с представители на „Човешки ресурси“, Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center

Как компанията поддържа баланса между работата и личния живот?

В Hewlett Packard Enterprise ценим живота на служителите и в офиса, и извън него. Насърчаваме цялостното благополучие, осигуряваме сигурност и баланс, за да могат служителите ни да изграждат дългосрочна кариера с нас.

Вярваме, че работата не е животът ни – тя трябва да се вписва хармонично в него, като целим балансирана интеграция на личен живот и работа, за да може хората ни да се съсредоточат върху най-важното за тях в различни етапи от живота им (лично и финансово здраве, нов член в семейството, връщане на работа, пенсиониране, загуба на близък).

Кои са придобивките, които вашата компания предлага, за да поддържа този баланс?

HPE предлага широк спектър от допълнителни придобивки, като достъп до тях имат всички служители на компанията. 

  • Платен родителски отпуск: 26 седмици платен отпуск след раждане или осиновяване на дете и за майки, и за бащи при 100% месечно възнаграждение. Така служителите ни имат време и възможност да се посветят в грижи за семейството си.
  • Подкрепа за плавно връщане на работа: за родители, желаещи облекчен режим и намалено работно време. Това е възможност плавно да се отделят от детето и да възстановят своя работен ритъм.
  • Подкрепа при пенсиониране: за служители с предстоящо пенсиониране до 1 година. По този начин може да се облекчи преходът, като на служителите се дава възможност да работят на непълно работно време за такъв период, какъвто договорят с мениджъра си. Така улесняваме и подкрепяме преминаването от работен към неработен режим и осигуряваме приемственост.
  • Уелнес петъци: 1 петък от месеца служителите приключват работа 3 часа по-рано. Така ги насърчаваме да участват в доброволчески инициативи, да се фокусират върху физическото или емоционалното си здраве, да отделят време за хоби, личностно или кариерно развитие или да посветят време на себе си и семейството си. Това време се изплаща на 100% и не се отработва.
  • Подкрепа при загуба на близък: с грижа за служителите си в тези моменти даваме 10 дни платен отпуск да преминат през изпитанията.
  • Безусловна работа от вкъщи: в контекста на Covid-19 всеки, който се чувства несигурен да работи от офиса, може да работи дистанционно.
  • Уелнес програми и инициативи: насочени са към поддържането на благополучието и здравето на служителите, към личностното себеусещане, вътрешна хармония и удовлетвореност, цялостна визия и преспектива за начина, по който служителят поддържа своето ментално и физическо здраве.  

Имате редица придобивки, които стимулират баланса работа-личен живот на родителите, и не само тях. Защо за вас е важен този баланс?

В HPE ежедневно насочваме своето внимание към вътрешнокорпоративната култура и среда с цел осигуряване на спокойна, ефективна, приятна и продуктивна работна обстановка. За нас е важно хората да се чувстват добре, за да са щастливи и пълноценни, дори и в ситуация на динамични – лични, икономически или социални, промени. За това е необходимо изграждането на стабилност и сигурност при служителите, като се поддържа баланса между работата и личния живот.   Резултатът е повишаване на мотивацията и ефективността, ръст на ангажираността, запазване на физическата и психическата издръжливост, увеличаване на доверието към компанията. 

Една компания се изгражда, за да развие даден бизнес. За да бъде успешен той,  освен да имаме правилната стратегия, подход и бизнес линия, трябва да осигурим и правилния екип, който да движи процеса по успешното постигане на зададените цели. За това служителите също трябва да бъдат успешни, да се чувстват на мястото си, да са доволни от постигнатото. Това изисква непрекъснато партньорство на всички нива в организацията. Ние получихме и продължаваме да получаваме изключителна подкрепа от нашите колеги от мениджмънта в изграждането и поддържането на равновесие. С тяхна помощ успешно балансираме постигането на бизнес целите и нужните резултати и в същото време предоставяме тези възможности на служителите ни и ги насърчаваме да се възползват от допълнителните придобивки. С радост можем да споделим, че служителите оценяват и в най-голяма степен използват тези възможности.

Предлагате 6 месеца платен родителски отпуск. Как според вас тази придобивка променя ежедневието на семействата, които се възползват от нея? 

Да създадеш и да отгледаш живот са едни от най-отговорните и важни моменти и етапи в съществуването на всеки човек. В HPE подкрепяме родителите, а с това целим да подкрепим и техните семейства, за да създават стабилна, щастлива и спокойна семейна среда за отглеждането на техните/нашите деца.

 За да изпълним тази цел, през изминалата година HPE започна да предоставя възможност за платен родителски отпуск в размер на 26 седмици за всички нови родители, при получаване на 100% от възнаграждението им. Ползването на програмата е в рамките на 12 месеца от датата на раждане/осиновяване на детето и от нея могат да се възползват всички служители, които имат поне една година стаж в компанията. 

Програмата като същност и характер бе изключително добре приета и с доста бързи темпове интересът към нея нарастна. Наблюдаваме все по-голямо желание за участие, което много ни радва. Днес тя е стабилно внедрена в нашата корпоративна среда и култура.

Може ли да споделите подробности за вашата програма за връщане на родителите обратно в офиса и как този процес да стане по-лек, без излишен стрес и голямо напрежение.

Компанията подкрепя служителите, както по време на тяхното дълго отсъствие за отглеждане на дете, така и при завръщането им към режим на работа. 

Организираме обучителни сесии, чрез които се представят всички придобивки, които служителите могат да използват, а също така насоки и консултиране за това как по-лесно да се справят с административната част и оформянето на нужните документи. Пример за такъв тип сесии е нашата „Recharge Program“. 

HPE има работеща политика „Подкрепа за плавно връщане“, която е за родители, желаещи постепенно и гъвкаво връщане при облекчен режим и намалено работно време. Така помагаме на нашите служителите плавно да се отделят от детето си, да възстановят своя работен ритъм и им даваме време да се адаптират към работата и бизнес процесите, да напаснат своите лични и професионални ангажименти. Политиката предвижда в рамките на 36 месеца от датата на раждане (осиновяване) или връщане на работа служителите да мога да се възползват многократно от предоставената им възможност за плавно връщане.

Бихте ли ни разказали малко повече за вашата Уелнес програма. Как тя допринася за баланса работа-личен живот?

По своята същност уелнес програмите допринасят за благополучието на служителите. Създаването им цели по-лесното поддържане на баланса работа-личен живот, така че служителите да имат възможност да правят нещата, които харесват, да намерят хоби, което да дава добавена стойност на социалното им съществуване и да спомага за намаляване на стреса, подобряване на преживяването и увеличаване на положителните емоции. Това носи със себе си съответните позитиви и успешни резултати за компанията. Добрите уелнес програми подобряват продуктивността на служителите и в същото време спомагат за намаляване на текучеството, отсъствията от работния процес и здравните разходи. Една организация трябва да създава стабилна уелнес култура, точно както прави по отношение и на сигурността.  

В HPE идеята за уелнес се разпознава като една от топ стратегиите на организацията и стъпва на три основни стълба – физическо, психическо и финансово здраве. Стремим се и предоставяме разнообразни инициативи и събития, които, от една страна, да отговарят на изискванията за това какво е Уелнес, а, от друга – да бъдат разпознавани и полезни за служителите.

  • В рамките на физическия уелнес организираме събития като: йога, пилатес, силови тринировки, състезания за бягане, каране на електрически велосипеди, планински туризъм, турнир по волейбол, участия в маратони и преходи, съфинансиране на спортна карта. Едни от най-интересните глобални кампании, които подкрепяме на местно ниво, са:

Walk to Work – веднъж или два път годишно, по предварително зададен маршрут, нашите служители избират да стигнат до офиса пеша.

Wellness Challenge – предизвикателството насърчава всички наши служители да бъдат активни и всяко едно движение и физическа активност (ходене, тичане, танцуване, скачане и др.) се отчитат като изминато разстояние.

Power of Prevention – дни на превантивното здраве, през които се провеждат обучителни семинари и събития, свързани с важността на превантивната грижа, както и се организират на тематични прегледи.

  • В рамките на психическия уелнес попадат обучителни сесии за справяне със стреса, за поставяне на ясни цели и тяхното постигане, за подобряване на комуникацията и взаимодействието с околните. Изследват се теми, свързани с грижата за себе си и семейството, предизвикателствата на съвременния живот и начините за справяне с тях. Ние предоставяме на  нашите служители професионална програма за поверително консултиране по теми, свързани с междуличностни и професионални взаимоотношения, емоционално здраве, финансови и правни въпроси, справяне в трудни моменти, постигане на позитивна промяна и емоционален комфорт.
  • В рамките на финансовия уелнес организираме сесии, които да повишат финансовата култура на нашите служители, както и да им предоставят практически знания и умения как по-добре да управляват своите финанси.

В последната половин година светът се изправи пред извънредна епидемична обстановка заради Covid-19, което наложи бързата реогранизация на редица процеси в компаниите. Как отговорихте на ситуацията?

За да посрещнем тази извънредна ситуация променихме стандартния метод на работа и организация. Бързо напаснахме тези активности, които изискват физически контакт като преминахме към онлайн семинари, различни обучителни сесии, онлайн йога, пилатес, силови тренировки. Като част от нашите допълнителни придобивки, които не са свързани с физически контакт, предоставихме сесии и семинари по актуалните теми свързани с Covid-19. Поддържането на баланса винаги е било част от нашата корпоративна култура, което ясно проличава в инициативите, които самите служители създадоха – виртуални кафета, йога на смеха, онлайн зумба и др. Промяната и способността да се адаптираме и да отговаряме на различни предизвикателства са част от ДНК-то на компанията и сме щастливи да виждаме частици от него у всеки от нас.

Ако можем да надникнем 5 години напред във времето, как ще работят служителите в компанията ви и как ще поддържате баланса между работа и личен живот, грижата за благополучието им? 

Живеем в динамични времена, налага се да бъдем гъвкави и да се адаптираме бързо. Познатите ни методи на работа, сътрудничество, изграждане и управление на бизнес и екипи ще трябва да бъдат адекватни на променящата се действителност. И това е важно да се случва по начин, по който да позволява на нашите служителите да поддържат баланса между лични цели, професионално развитие и бизнес приоритети в контекста на корпоративната ни култура.

 

Разгoвор с Елена Радева, Иванина Матева и Радена Иванова

Екип „Човешки ресурси“ Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center

Статията е с партньорството на Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center 

Въпросите зададе Силвия Трифонова 

User Avatar

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website