Контакт

За връзка: sylvia@herstartup.today

При заявка за членство, моля изпратете информация за:

  • Желаната му продължителност (3,6 или 12 месеца)
  • Вашите имена
  • Линк към дейността ви