Днес разговаряме със Сашка Чолакова, Глобален Мениджър Многообразие и приобщаване, Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center. Сашка e сертифицирана в Cornell University по програмата “Diversity & Inclusion” и от 8 години допринася за програми управляващи таланти в HPE. Най-голямото удовлетворение, което изпитва е да помага на хората в нужда – да израстват личностно и намират своята посока.Започва да помага още в тийнейджърските си години като доброволец в Български Младежки Червен Кръст – Пловдив, а по-късно и като заместник председател в борда на Women at Work Bulgaria в НРЕ. През 2020 г. Сашка беше наградена като една от най-признатите служители в България, демонстриращи културните ценности на компанията.

Многообразието на работното място е една от основните тенденции на бъдещето при търсенето и наемането на кадри. Какво включват инициативите и програмите, свързани с „многообразието на работното място” в компанията Hewlett Packard Enterprise (HPE)? 

Многообразието заедно с включването, не са поредната отметка в списъка с отговорности на компаниите, днес те са интелигентното решение за бизнеса.

Компании, които се стремят и към двете, разнообразието и включването, постигат желани бизнес резултати, защото и двата фактора осигуряват конкурентно предимство.

Един от основните инструменти за включване и повлияване на бизнеса от перспективата на разнообразието са Employee Resource Groups – ресурсови групи на служителите. Те са доброволчески общности от служители, които целенасочено се обединяват, за да изградят още по-включваща култура в HPE, като активират областите на стратегическо въздействие в НРЕ и увеличават ангажираността. Екипите са локирани в 46 държави и наброяват над 150. Членовете на тези групи могат да се възползват от разнообразна мрежа с контакти и ресурси, да надграждат уменията си в кариерно и личностно отношение, или да бъдат част от различни културни инициативи. Щастлива съм да споделя, че в България разполагаме с 3 от тези общности: жените в технологиите (Women at Work Bulgaria), хората с различни възможности (Disabilities Network Bulgaria) и поколенията (Young Employee Network Bulgaria). Всяка една от тях допринася за стратегическия успех на компанията чрез програмите си.

От 2019 г. разполагаме с още една глобална програма на I&D подпомагаща нашите мениджъри управляващи екипи – това е обучението „Включващо лидерство“. То съдържа компоненти  усъвършенстващи поведението за стимулиране на бизнес ефективността и ангажираността на членовете на екипа, като  в България 100% от нашите лидери успешно преминаха това обучение.

Други успешни инициативи на офиса ни в България са наскорошното членство в Хартата на Разнообразието в България, успешно изградените партньорства с неправителствени организации работещи по темата за разнообразие и талантските програми, спонсорирани от мениджърския екип локално.

Кой е водещият признак на мноогобразието в компанията HPE и защо наблягате на него?

За да разрешим най-трудните предизвикателства в обществото трябва да създадем по-жизнеспособна, устойчива и справедлива среда, започвайки от бизнеса като защитаваме и предприемаме смели действия, и сме съмишленици на разнообразните общности.

В НРЕ ние упълномощаваме служителите ни да оказват влияние върху нашия бизнес и в обществото. Ние насърчаваме култура, която е безусловно включваща, и в замяна насърчаваме нашите екипи да допринесат с различните си перспективи, идеи и опит с една обща цел: да подобрят начина, по който хората живеят и работят.

Как приобщавате хора с увреждания в екипа?

3 декември беше Международен ден на хората с различни възможности –  да уточня статистиката потвърждава 70-80 %от уврежданията не са видими, но те съществуват и ние живеем с тях всеки ден, приспособяваме се, човешкото тяло притежава това умение и ако го разглеждаме като възможност можем да променим много животи.Този ден в НРЕ беше отбелязан с виртуален панел включващ експерти по темата, които поставиха възгледите и възприятията ни в съвсем друго измерение. Още по-важно е, че не спираме до тук, разговорът за осъзнатост продължава да се води на локално ниво от ресурсова група Disabilities Network Bulgaria и чрез фокусирани сесии те обучават нашите мениджъри и служители на поведения, запознават ги с ресурсите и дават практични инструменти за колаборация с хора с различни възможности.

Имате ли изградени политики за приобщаване към екипите на млади майки след майчинство?

Гледната точка за родителството в HPE включва всички наши служители по възрасти, сексуална ориентация, пол и в това число влизат осиновителите. Една от глобалните иновативни придобивки е осигуряването на до 23 седмици платен родителски отпуск и гъвкавите работни часове, и да подчертая отново, бащинството също се брои към тази придобивка.

От друга страна дългото отсъствие от работната среда, било то по болест или родителски отпуск, прави един служител понякога по-малко привлекателен за работния пазар, затова иновативната програма “Recharge” беше разработена и активирана от нашa ресурсовa групa Women at Work Bulgaria в партньорство с бизнеса, отделите Човешки Ресурси и Финанси. Тя помага на дълго отсъстващите ни служители да се върнат с лекота и приспособят бързо в работната среда чрез набор от сесии, обучения и нетуъркинг. Изключително силен пример как ресурсовите групи помагат на бизнеса да продължава да бъде успешен ангажирайки служителите адекватно.

Служители от колко националности работят в компанията? Може ли да споделите с нас как постигате хармония в работата им?
Сътрудничеството с различни националности е ежедневие за нашите екипи. Не е изненада, че членовете на някои от тях да са разположени в Сингапур, България и Коста Рика,  но това пресичане на култури не спира до тук. Тези членове също така притежават и други идентичности – те могат да бъдат родители, да са от различна раса или сексуална ориентираност, и ние не можем да подминаваме тези аспекти. Един ясен способ заложен в нашата култура е да проявяваме емпатия, да изслушваме активно и проявяваме разбиране.

За надграждане на тези личностни умения се предлагат серии стойностни обучения организирани от Young Employee Network Bulgaria на тема как да бъдеш асертивен, как да управляваш различни поведенчески стилове и коучинг програми.

Разкажете ни повече за балансът на половете в екипите ви. Има ли по-голям брой жени на ръководни функции в компанията? Как това се отразява на резултатите на компанията?

От икономическа гледна точка цифрите говорят, според социологично проучване: на всеки 1% нарастване на пола и етническото разнообразие има съответно 3% и 9% увеличение на приходите в компаниите

1. През изминалата година HPE увеличи броя на  жените на всички нива по света, включително технически и ръководни роли

2. Ако погледнем борда на директорите 40% се заема от жени. Според проучване, публикувано от Deloitte, жените са заемали 16,9% от местата в борда в световен мащаб през 2018 г. – брой, който се е увеличил само с 1,9% от 2016 г.

3. При този темп ще са необходими близо 30 години за бордовете на директорите, за да постигнат равно представителство по пол. Очаква ни  много работа в тази насока и по тази причина насърчаваме все повече жени да следват технологични кариери и да надграждат чрез различни програми, включващи менторства, спонсориране развитието на компетенции им или стажанство.

Помага ли по-разнообразната работна среда за повишаване на вътрешното предприемачество и ако да – как?
Виждането на нещата през различни перспективи е жизнената сила на нашата креативна иновация. Предоставянето на уникални, отворени и интелигентни технологични решения е резултат от всеобхватно и разнообразно работно място.

Безкрайно удовлетворяващо е да си част от екип съставен от индивиди с различни перспективи, произход и опит, това ни дава достъп до изцяло нов начин да погледнем към света и да откриваме решения на проблеми или разработваме продукти базирани на тези различия. Прекрасен пример е доброволчески екип HPE Gives Bulgaria с насоченост към корпоративната социална отговорност, който благодарение на вижданията си успя да наклони поведението на служителите ни да мислим устойчиво, да рециклираме отпадъците и да преустановим ползването на пластмасови чаши. Този проект имаше домино ефект и в други компании, който последва с ред награди за устойчива компания.

Няма по-голяма движеща сила от това да промениш света, когато си вътрешно мотивиран и ти е предоставена платформа, чрез която да осъществиш идеите си.

 1 “Research links diversity with increased sales revenue and profits, more customers: Sociological research confirms the business case for diversity.” March 2009

2 Link source и HPE Board chairman interview Patricia Russo

3 Living Progress Report 2019, page 39, section: Inclusion and Diversity

 

Въпросите зададе Силвия Трифонова, Her Startup. Всички права са запазени.

Снимки източник: Български Форум на Бизнес Лидерите, личен архив. Заглавна снимка фотограф Лъчезар Отравов

Статията е с партньорството на Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center 

User Avatar

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website