През 2019 г. Her Startup проведе първата по рода си анкета в групата Mom-friendly компании в България, като тогава попитах – кои са най-желаните придобивки от младите родители, работещи в корпоративна среда.

2022 г., две години след началото на пандемията, реших отново да направя подобна анкета в същата група, като освен придобивките добавих и няколко други въпроса към младите родители. Интересно беше да се разбере – какво се промени за тези три години и покрай пандемията.

Първо искам да благодаря за активното включване, 161 млади родители се включиха в анкетата. Ето и резултатите.

Кои са топ 6 на най-желаните придобивки за баланс работа/личен живот от работодателя днес?
 1. Възможност за работа от вкъщи
 2. Гъвкаво работно време
 3. Допълнително здравно осигуряване
 4. Предпазване от преумора/ бърнаут
 5. 4 дневена работна седмица
 6. Хибриден модел на работа

А как беше преди пандемията? Кои бяха топ 6 на най-желаните придобивки за баланс работа/личен живот преди три години според анкетата ни тогава:

 1. Гъвкаво работно време
 2. Допълнително здравно осигуряване
 3. Възможност за работа от вкъщи
 4. Детски център към фирмата
 5. Месечно допълнение към заплатата за всяко дете
 6. Здравна помощ за проследяване на бременност и раждане

Какво се промени? Пандемията ясно показа предимствата на работата от вкъщи, като ако преди нея тази придобивка беше само мечта и едва на трето място, днес тя е най-желаното от младите родители. Гъвкавото работно време, както и допълнителното здравно осигуряване остават на първите места както преди, така и след пандемията. Работата от вкъщи през последните две години и пандемията направиха нуждата от детски центрове към компаниите по-малка, като това също е добре показано в резултатите.

4 дневната работна седмица е нещо, за което не се говореше толкова активно преди пандемията, а днес вече е въведена в редица фирми в Европа, логично да има стремеж и към въвеждането й и у нас. В анкетата е посочена като важна придобивка за баланс. Предпазването от преумора се появява за първи път в топ 6 на най-желаните от младите родители придобивки, на 4-то място е. Преди пандемията не фигурираше изобщо в топ 6 на желаните придобвки. Нуждата от тази придобивка може да си обясним с огромния стрес на младите родители да работят по време на дистанционното обучение, със стреса от самата пандемия, страха да не загубят работа, повечето задължения, др.

Как предочитате да работите днес?

55.9%  предпочитат хибриден модел на работа – дистанционно, с 2-3 дни в седмицата работа от офиса. 39.8% предпочитат да работят изцяло дистанционно, само 3.1% предпочитат да работят изцяло от офиса, 1.2% нямат мнение.

Резултатът ни демонстрира, че пандемията ни е показала предимствата на хибридния модел на работа и той ни е допаднал толкова много, че бихме желали да продължим да работим по този начин и в бъдеще. Категорично не сме готови и нямаме желание за работа изцяло от офиса. Много от отговорилите биха желали да работят само дистанционно, което се покрива изцяло с възмжожностите в IT индустрията, например.

А как работите днес?

41% работят изцяло от офиса, 32.9% от участвалите в анкетата работят изцяло дистанционно, 26.1% работят на хибриден режим на работа. Какво ни говори този резултат, съпоставен с резултата от предишния въпрос? Много голяма част от родителите работят изцяло от офиса, а този модел на работа не им допада и биха искали вместо това да работят или от вкъщи или на хибриден модел.

До какво ще доведе тази неудовлетвореност от работата изцяло от офиса при младите родители? Логично, тя ще доведе до желанието за кариерна промяна – или в друга компания, в която се предлагат желаните опции за работа, или до напускане на работодателя и започването на собствена дейност. Възможността за работа вкъщи е била ценена и преди пандемията от младите родители, макар и не толкова често срещана тогава, днес тя вече е изискване за удовлетвореност на работното място.

Бърнаут

24.8% от отговорилите не са преживявали бърнаут, 28.6% са били на границата, 46.6% са преживявали или преживяват в момента. Пандемията е само една от причините, те могат да бъдат много и комплексни. Говорила съм за бърнаута не един път. По време на анкетата стана въпрос – знаем ли какви са симптомите на бърнаут, в сравнение с обикновена умора? Надявам се, моята статия тук да даде някакъв отговор, макар че според мен бърнаутът не може да бъде объркан с умора, която бързо отминава.

А правят ли достатъчно работодателите, за да избегнат бърнаута при своите служители? Едва 15.5% от отговорилите  на анкетата споделят, че работодателят има мерки в тази насока. Това със сигурност е нещо, върху което е нужно да се наблегне още повече.

Ето и малко статистика за профила на попълнилите анкетата: 65.8% работят в корпоративна среда, 27.7% са по майчинство, а останалите имат собствен бизнес или са безработни. Професиите на попълнилите анкетата са най-различни, но най-голям процент от отговорилите са в IT сектора, следван от сектори търговия и здравеопазване.

Автор: Силвия Трифонова

Всички права върху текста са запазени. Статията или части от нея не могат да бъдат копирани и публикувани на други места без съгласието на автора. 

Ако сте компания и желаете да се представите в каталога ни

User Avatar

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website