Ако страстта изчезне и се замени със сухота и рутина, резултатите скоро ще спаднат. Следвайте страстта си!

Ако страстта изчезне и се замени със сухота и рутина, резултатите скоро ще спаднат. Следвайте страстта си!

Днешният ни разговор е с ярка, интересна и позитивна дама, новото ни вдъхновение – Мартина Иванова. Вдъхновение, защото се е осмелила да се промени. Да се трансформира. Както и други наши вдъховения, Мартина постига успехи в корпоративния свят, след което се...