Коя е Гергана Никифорова – Ликина?

Привет. Аз съм иконописец и реставратор от 15 години. Собственик съм на ателие-галерия „Ликина“ в град София.  Завършила съм висшето си образование в Националната Художествена Академия в специалност “Реставрация и консервация”. Изработила съм до момента иконостасите на 8 храма в страната и множество икони за дома. Реставрирала съм стенописи и икони в няколко православни храма. А последните ми значими обекти са реставрацията и консервацията са мозайките и стенописите на Епископската базилика в гр. Сандански и тракийските гробници „Хелвеция“ и „Грифони“ край гр. Шипка.

Разкажи ни за любовта ти към изкуството.

Израснала съм във фамилия на художници – моите баща, сестра, леля и братовчеди са също дипломирани художници и иконописци. Така да се каже съм „закърмена“ с изкуство и то ме заобикаля през целия ми живот.

Как и защо започна да рисуваш икони?

Интересът ми към иконописта се зароди по време на следването ми в Художествената Академия. Изучаването на същността на иконата и нейният сакрален смисъл ме привлече силно. Последваха дълги години на непрестанна работа, за да стигна до това ниво на изписване на свещените образи. А това никак не е лесно. Иконописта изисква много сериозни уменията, макар често пъти художествените качества на иконата да са подценявани. Образа на иконата за мен трябва да бъде нежен и призоваващ към молитва, да бъде боговдъхновен.

Кои са най-големите ти предизвикателства при развитието на бизнеса ти?

Предизвикателство винаги е времето. Увличайки се в рисуването, ангажирам голяма част от времето си с това, и значителна част от свободното си време изкарвам в разглеждане на великолепните иконописни образци създавани през вековете и в днешни дни. Това естествено ограничава времето, което прекарвам със своите близки. Старая се да ги съчетавам и съответно дъщеря ми от малка рисува успоредно с мен и ми дава „творчески напътствия“. За мен тя е най-интересният ми събеседник. Светът през детските очи е толкова интересен и забавен, а успоредно с това опростен и проникновен.

Беше участник в 4-тото издание на онлайн обучението ни на тема Етси с лектор Невена Милева, съвместно с Her Startup. Защо реши да започнеш приключението Етси?

Реших, че е време за разширяване на своята дейност. Технологиите днес ни позволят да общуваме с хора от другия край на света и Етси дава възможност на таланти от всякъде да могат да бъдат открити и да се реализират.

Какви са следващите ти цели в бизнес отношение?

Целта ми е да развивам зографските си умения още, както и вече да използвам само най-качествените материали в изработката на иконите. Което е прекрасно, но разбира се е и съпътствано с увеличаване на нейната стойност.  Вече работя само с 23,5 карата злато при позлатяването на иконите. Много ме  привличат по-сложните иконографски сюжети, макар до момента клиентите основно да търсят копия на по-популярните иконографски образци.

Какво е балансът за теб?

Балансът за мен е нещо, без което не мога. Баланс и душевен покой. Ако балансът се обърка, каруцата започва да лъкатуши. За това трябва да сме умни и да съумяваме да балансираме нашите желания и възможности, така че да сме полезни на себе и на близките си, да живеем в хармония със себе и в душевен мир.

Сутрин не мога без ритуалът „сутрешно кафе“, където начертавам задачите си за деня.

Любима далечна дестинация нямам. Аз съм от малкото хора, които не обичат да пътуват надалеч. Но обичам да пътувам чрез книгите и филмите.

На самотен остров не мога без моите близки. Без всичко друго мога.

 

User Avatar

Силвия Трифонова

Mайка на три деца, основател на Her Startup

More Posts

Follow Me:
LinkedIn