Изграждането на работодателската марка/ employer branding е вече популярен термин у нас. Началото му по нашите ширини започна още през 2014 г., когато се откриха няколко нови завода, а наемането на подходящите служители за тях беше изключително предизвикателна задача. Тогава аз работех към малка компания, като активно развивах работодателската марка на голям нов завод в Пловдив.

По това време още не беше съвсем ясно към кой отдел точно е развитието на работодателската марка – маркетинг или HR? А с времето, ръководните екипи на големите компании стигнаха до точния отговор – нужно е и двата отдела, HR и маркетинг, да работят в синхрон, за изграждането на една успешна работодателска марка.

Днес забелязвам, че предимно големите компании наблягат на изграждането й, особено тези, при които липсата на качествени кадри е на лице – производство, IT, outsouring, др. А чудесно би било, ако всяка компания, дори и малките, наблегнат на изграждането на работодателската си марка.

Тук ще разгледам пет основни грешки, които някои работодатели правят, в опитите си да привлекат качествени служители и се позиционират като предпочитан работодател:

1. Рекламират усилено в медиите собствена кампания,

вместо да разчитат основно на служителите, които сами да споделят позитивни отзиви за фирмата. В съзнанието ми е реклама, която активно се излъчваше по телевизята преди около месец. Нужно ли да влагаме толкова средства за подобни рекламни кампании, с които да наблягаме на работодателската си марка с цел привличане на качествени служители? Не, според мен е напълно излишно. Работодателската марка е повече PR. Същият бюджет може да бъде вложен по-ефективно в придобивки за тях.

2. Нямат изградена цялостна стратегия

Да, днес е трудно да се планира 12 месеца напред, но е задължително, за да се поставят някакви рамки за развитие на работодателската марка и да се следват – всеки месец. Не работете месец за месец, не обръщайте внимание на всяко предложение за развитието ви като работодател, събирайте и селектирайте внимателно. След което, обикновено около края на годината, изгответе цялостна и подробна стратегия за развитие – какви дейности ще включите, кога, кой ще е отговорен за всяка дейност, и т.н. Изключително важно е. Първото нещо, което направих, след като започнах работа по работодателската марка на новия завод преди време, е да изготвя много подробна стратегия за развитие, разделена по месеци, която беше съгласувана с ръководството.

3. Копират

Лидерите създават, не копират. Ако ваш конкурент се открои по някакъв начин в изграждането на работодателската си марка, не правете съвсем същото. Може да се вдъхновите, но не копирайте. Измислете нещо различно, създайте нов пакет за придобивки, които не са предлагани до момента или ново разпределние на самите придобивки. Създайте нова система, отличете се и медиите сами ще ви търсят, за да ви представят пред аудиториите си.

4. Правят пропуски в процеса на интервюиране

Всички ние сме попадали на подобни. Примерите са много и разнообразни, а някои от тях са – бавна комуникация в процеса на селекция, задаване на въпроси, свързани с деца, семейство, липса на обратна връзка от компанията след неуспешно интервю, др.

5. Дават приоритет основно на техния кариерен уебсайт

или свои реклами и игнорират алтернативни онлайн платформи, от които потенциалните служители могат да научат полезни факти за компанията от друга гледна точка. 

Желаете ли да работим заедно по успешното изграждане на вашата работодателска марка? Научете повече тук.

 

User Avatar

Силвия Трифонова

Mайка на три деца, основател на Her Startup

More Posts

Follow Me:
LinkedIn