Despark 

Despark  е дигитална агенция с офис в гр. София. Тук ви представяме няколко от техните придобивки за родители. В компанията вярват, че всеки един, който е избрал да бъде родител, има по-голяма и по-сериозна отговорност към обществото ни, която те искат да насърчат:

  • Всеки служител на Despark, който е и родител, получава допълнение към заплатата си за всяко негово дете. Колкото повече деца има, толкова по-високо е възнаграждението му/й;
  • Дигиталната агенция може да се похвали с изключително добър work / life balance – доверяват се на служителите си и им позволяват да бъдат гъвкави относно личните си задължения. Това е особено полезно за родителите, на които се налага да поемат ангажименти с децата в работно време;
  • Служителите получават и допълнително здравно осигуряване. Те са свободни да включат към него и член от семейството си на преференциални цени. Това също е придобивка, подходяща за
    родители.

Най-търсените от тях позиции са за IT специалисти и графични дизайнери.

За отворени позиции в Despark може да изпращате ваша автобиография на корпоративната им страница.