Визуалната идентичност на бранда

Звучи строго и сухо, а всъщност да се занимаваш с това е толкова вълнуващо, комплексно и ако се задълбочиш достатъчно в тази материя (като мен) те учи на страшно много неща – внимание към детайла, око за добрия дизайн, въздействащи цветови комбинации, фотография и много други.

Корпоративната идентичност би могла да се определи най-просто като мисията, визията и ценностите на бранда, представени визуално в специален наръчник – бранд книга или CI manual на английски език.

Не е само логото

В тази връзка да имаш корпоративна идентичност не се ограничава единствено до избор на лого, а изграждане на  комплексна идентичност, включително цветовете на бранда (които трябва да са избрани много внимателно и след проучвания на таргет групите), запазени шрифтове, слоган, визуално представяне на визитки, бланки, писма, подпис в електронната поща, визия на рекламите в различни формати и носители, какви снимки е добре да се ползват и какви не, съотношение между различните елементи, как може и как не може да се ползва логото в корпоративната идентичност и до други лога, др. Бранд книгата/CI Manual на един международен концерн често би могъл да достигне до 200-300 страници в правила и указания. Тоест, корпоративната идентичност на бранда е първата стъпка и визуалната му комуникация към таргет групите, за това е много важно да се следва.

В ролята ми на CI полиция

9 години бях отговорна за корпоративната идентичност на няколко немски автомобилни марки в България, както и на 3,500 км от нея, а след това и на няколко малки стартиращи фирми. Отговарях за комуникациите на  Mercedes-Benz на 13 пазара в Близкия Изток и като “CI полиция” всеки рекламен материал – банер, реклама, дизайн на билборд, интернет страница, плакат, ел. брошура, др. трябваше да бъде одобрен (или не) от мен, преди да види бял свят. Днес, ако някой ме бутне на сън, мога да му разкажа къде трябва да бъде логото и в какъв стил трябва да са снимките.

Има само един бранд  JEEP, да се знае

И до днес се дразня, ако видя някъде написано Mercedes, вместо Mercedes-Benz. Професионала деформация. Или ако чуя някой да назовава автомобил с висока проходимост, който няма нищо общо с марката Jeep с това име – “Ей, виж какъв Джийп.” А то всъщност не било Jeep, било Toyota, ама как да обясниш, че всъщност има само една марка Jeep. Подобен е случаят на Xerox и Pampers, нали?

Предизвикателно си е, няма спор

Тази работа ми даде много ценен опит и увереност да съветвам и други брандове, предимно стартиращи, как да изградят своята корпоративна идентичност от самото начало. За друго не обичам да се меся в хорските работи, но за това просто не се сдържам 🙂 По-силно е от мен, с една дума. Ето и някои предизвикателства, с които се сблъсках у нас през последните години:

  • Голяма част от стартиращите фирми разглеждат корпоративната идентичност само и единствено като фирмено лого. Не са запознати с останалото и колко е важно от самото начало фирмата да има една цялостна корпоративна идентичност, която да е консистентна. При стартирането на бизнес, изграждането и поддържането на консистентна идентичност е в основата на  налагането на силен бранд.
  • Голяма част от стартиращите фирми не отделят бюджет за професионален графичен дизайнер, който да изгради визуалната им идентичност от самото начало. Защо да го правим, като и секретарката може да сглоби нещо на Word. А “ с трици маймуни не се ловят”. За това, доверете се на професионален графичен дизайнер, отделете бюджет и му изпратете детайлно описание (или на английски creative brief), представящo бранда ви, мисията, визията, целите, пазарите, клиентите, др.
  • Кражбата на снимки или текстове. Смята се за нещо нормално, като че ли. Повечето мислят, предполагам, щом е в интернет, значи е свободно и всеки може да го ползва както си иска. Грешка, която може да ви струва наистина много скъпо. Вярвайте ми.

Финал. Няма да ви мъча повече.

За финал на статията днес, радвам се да съобщя първо на вас, че поради множеството ваши въпроси за изграждане на бизнес бранд, от този месец стартирам с личните консултации на тема “Изграждане на бизнес бранд”, част от индивидуалното бизнес обучение.

User Avatar

Силвия Трифонова

Mайка на три деца, основател на Her Startup

More Posts

Follow Me:
LinkedIn