Дори да сте все още малка стартираща фирма, изключително важно е от сега да подготвите предварително вашата маркетинг и PR стратегия. Защо?

  1. За да имате ясна визия за развитието на бизнеса си, нужно е да имате както бизнес план, така и маркетинг, и PR план. Той ще ви помогне да развивате бранда си в посоката, която вие сте очертали, а не всеки търговец, който ежедневно ви предлага нови неустоими предложения за реклама при него. Познато нали?
  2. Ключово е да развиете маркетинг и PR стратегията си дългосрочно. Като в днешно време зад термина дългосрочно, бих заложила за максимум 12 месеца напред. Всичко около нас се променя толкова бързо с онлайн комуникациите днес. След 12 месеца ще има нови канали за комуникация, които няма как да включим все още. Нека се ограничим на 12 месеца. Но не по-малко. Не е приятно да дойде новия месец, а вие да не знаете все още къде да заложите бюджета си реклама, колко да отделите, дали ще се получи? Със сигурност е познато. Не бива да бъдете в подобни ситуации. Планирайте от рано, поне 12 месеца напред.
  3. Да заложа ли 20 долара на този пост или повече? Колко да вложа в реклама, след като нямам голям бюджет? Ами няма как да стане без бюджет. Няма как да достигнете до таргет групата си, да продавате регулярно продуктите си, ако не вложите и в реклама. Но не на парче. Не като на пазара, моля. Добре е бюджета да се планира също 12 месеца напред, да се раздели съответно; да знаете следващите 6 месеца и колко бюджет ще заложите. До стотинката. Защо? Защо тогава разходите ще бъдат планирани от рано, като ще може да планирате и паричния поток.
  4. Ами PR? И него трябва да планирате и да бюджетирате събитията. 12 месеца напред. Защо? Защото всичко е свързано – представяне на продукт, реклама, PR, партньори, бюджет. И ако не го планирате напред и комуникирате с всички служители, които е нужно, при представянето на продукта ви ще настъпи пълен хаос. Повярвайте ми.
  5. Планиране = спокойствие. Липса на план = стрес и непрофесионализъм в очите на клиентите
  6. Добре разработената маркетинг и PR стратегия ще ви даде по-големи позитиви, ако кандидатствате за финансиране на бизнеса си!

 

Какъв е плана ви за реклама за следващия месец?

Имате нужда от помощ в разработката на индивидуална маркетинг  и PR стратегия? Свържете се с мен.

 

 

 

 

 

 

 

 

User Avatar

Силвия Трифонова

Mайка на три деца, основател на Her Startup

More Posts

Follow Me:
LinkedIn