Диана Димитрова е адвокат, Представител по индустриална собственост по марки, географски означения, промишлени дизайни, полезни модели и изобретения, вписан в регистъра на Патентно ведомство на Република България, Европейски представител по марки и промишлени дизайни, вписан в регистъра на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, както и Оценител на нематериални активи в областта на интелектуалната и индустриалната собственост.

Преди няколко години тя създава Cutche – работилничка за ръчно изработени картички, албумчета, тефтери, готварски книги и кибритчета с послания. В момента Диана очаква първото си дете.

За контакт: dimitrova.diana@outlook.com

Замисляли ли сте се някога как избирате стоките и услугите, които си купувате и използвате? А защо има разлика в цените на един и същи вид стоки или услуги? Тези въпроси имат повече от един правилен отговор, но сред тях със сигурност е марката, с която са означени стоки и услугите.

А какво всъщност е марката и защо е полезна за бизнеса?

Марката е знак, който указва на потребителите търговския произход на стоките и услугите. На практика марката ни помага като потребители да се ориентираме на пазара и лесно да откриваме стоките и услугите, от които сме доволни и да ги купим или използваме отново и обратно – да не купуваме и използваме тези, от които поради някаква причина не сме били доволни. От гледна точка на бизнеса марката е важна, защото благодарение на нея участниците на пазара отличават стоките и услугите си от тези на конкурентите.

За марката с пълна сила важи сентенцията, че първо човек работи за името си, а след това името започва да работи за него. Марката е нематериален актив, чиято стойност се повишава тогава, когато се полагат целенасочени усилия за развитието и налагането ѝ на пазара.

С времето успешната марка печели доверието на потребителите и се превръща в символ на качество и дори в признак за определен социален статус. Това позволява на притежателите на марката да предлагат стоките и услугите си на по-висока цена. Добавената от марката стойност за бизнеса може да бъде основна част от разликата между себестойността на стоките и услугите, и крайната им цена.

За какво трябва да помислим преди да регистрираме марка?

Знакът

Марката може да представлява само словен, само фигуративен елемент или комбинация от словни и фигуративни елементи. Важен е видът, в който марката се използва в търговската дейност. Освен това трябва да се избере знак, който е отличителен и запомнящ се, а не описателен във връзка със стоките и услугите, за които марката се използва. Например не може да се регистрира словна марка „Супер козметика“ за стоките „козметика“. Знакът не може да бъде променян след заявяването на марката, затова трябва внимателно да се прецени какво да се защити.

Стоките и услугите

Марката се регистрира за конкретни стоки и услуги. Хубаво е да се помисли освен за какво се използва марката към момента на заявяването ѝ и за какво би се използвала в бъдеще според стратегията за развитие на бизнеса. В тази връзка следва да се посочи, че след заявяване на марката списъкът стоки и услуги може да бъде само ограничаван, но не и разширяван.

Притежателят

Притежател на марката трябва да бъде физическото или юридическото лице, което използва марката в търговската си дейност.

Регистрацията на марка е дългосрочна инвестиция, която при добро управление може да донесе многократно повече приходи за бизнеса в сравнение с първоначално инвестираните средства. Правилният избор на знак и на стоки/услуги увеличава шансовете за бърза и безпроблемна регистрация на марката и може да улесни ефективната ѝ защита срещу евентуални нарушения. Затова консултацията със специалист още на етапа на заявяване е от ключово значение за успешната марка.

User Avatar

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website