Общи условия

Общи условия за ползване на herstartup.today

Основни определения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
“Потребител/и” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

“Дружество” е Виник 10 ЕООД, собственик на интернет страницата herstartup.today

“Услуга/и” на интернет страницата включват:
– получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– възможност за участие чрез коментари в сайта;
– възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация с цел достъп до онлайн обучения, предлагани свободно или срещу заплащане на интернет страницата; регистрацията е доброволна.

– възможност за безплатно получаване на електронни книги срещу регистрация за нашия бюлетин
– получаване на email бюлетини от регистрираните Потребители на интернет страницата

 

Услуга Онлайн обучение

Дружеството предлага на Потребителя онлайн обучение “Мисия работеща майка”, като за да се регистрира, той трябва да заяви интерес с попълване на свой e-mail адрес, след което да заплати сумата на обучението по банков път, на посочената от представител на Дружеството банкова сметка. Електронната поща на заявилите интерес ще бъде ползвана единствено за регистрацията за обучението и няма да бъде ползвана за други цели, нито предоставяна на трети лица. Таксата за онлайн обучението е посочена на интернет страницата herstartup.today. Регистрацията е валидна след получаването на таксата. Обучението е изградено от различни модули, статии, видеа, упражнения, др., които могат да бъдат прегледани в различно време, удобно за Потребителя. Препоръчаната от Дружеството продължителност е 4 седмици, но не е задължителна и зависи от темпото на потребителя. Дружеството го предлага на промоционална цена  на онлайн обучението в различни периоди от годината, за което изпраща информация.

Бизнес модел на обучението Мисия работеща майка: Обучението Мисия Работеща Майка има за цел да помогне за по-лесното адаптиране на майката в работна среда след връщането й от майчинство. То съдържа материали, които помагат на майките в България да се върнат на работното си място без стрес, с мотивация и по-добра подготовка, като избегнат изтощение и постигнат баланс работа/личен живот.

Интелектуална собственост: обучението съдържа определена структура и основни модули, като е представено в текстове, видео, снимки и графики. Всички тези материали и бизнес модел са със защитена интелектуална собственост, съгласно българското законодателство, която принадлежи на нейния автор (когато е посочен) и на Дружеството, в случай, че няма посочено име на автор. Потребителят няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, съхранява, превежда, преработва, възпроизвежда, да представя на други, копира или използва изцяло или частично предоставените му материали от това обучение. Материалите са единствено за лично ползване от регистиралия се Потребител.

Възстановяването на таксата/отказ от възстановяване на Потребителя става според условията на действащия Закон за електронна търговия.

Създателят на обучението Мисия Работеща Майка – Виник 10 ЕООД, го смята за иновативен бизнес модел за пазара в България, и очаква да не бъде копирано от друго лице, дружесто или фондация под каквато и да е форма. При нарушение Дружеството ще търси правата си според законодателството на РБългария.

Дружеството стартира и онлайн обучението  “Как да изградим успешен магазин в Etsy” – 5 модула в 5 седмици, 25 работни дни. Всички права върху съдържанието и бизнес модела на онлайн обучението принадлежат на дружеството. При опити за копиране на същото, адвокатът на дружеството ще се свъже с нарушителите.

Интелектуална собственост: обучението съдържа определена структура и основни модули, като е представено в текстове, видео, снимки и графики. Всички тези материали и бизнес модел са със защитена интелектуална собственост, съгласно българското законодателство, която принадлежи на нейния автор (когато е посочен) и на Дружеството, в случай, че няма посочено име на автор. Потребителят няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, съхранява, превежда, преработва, възпроизвежда, да представя на други, копира или използва изцяло или частично предоставените му материали от това обучение. Материалите са единствено за лично ползване от регистиралия се Потребител.

На 04.01.2021 г. Дружеството стартира онлайн обучение “Продуктова фотография вкъщи”, 2 модула, 2 седмици, 10 работни дни.

Интелектуална собственост: обучението съдържа определена структура и основни модули, като е представено в текстове, видео, снимки и графики. Всички тези материали и бизнес модел са със защитена интелектуална собственост, съгласно българското законодателство, която принадлежи на нейния автор (когато е посочен) и на Дружеството, в случай, че няма посочено име на автор. Потребителят няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, съхранява, превежда, преработва, възпроизвежда, да представя на други, копира или използва изцяло или частично предоставените му материали от това обучение. Материалите са единствено за лично ползване от регистиралия се Потребител.

Всички данни, които се събират от потребителите, свързани с регистрацията им за онлайн обученията – ел. поща, име, телефон се ползват с цел регистрация на интерес или регистрация за обучение, и не се предоставят на друга страна.

Спонсорирани статии

В случай, че в платформата се публикуват спонсорирани статии, това е отбелязано в текста на самата статия с “в партньорство с”. 

“10 Her Startup съвета” са кутии за релаксация на жени със собсвен бизнес, създадени съвместно с Ирина Пандева. Броят им е лимитиран на 20.

Защита на личните данни

Дружеството няма да събира лична информация за Потребителите (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес) чрез платформата herstartup.today, освен ако те не я предоставят доброволно. Дружеството публикува материали като например безплатни електронни книги, безплатни ваучери, други безплатни файлове, които могат да се свалят чрез регистрация с име/ e-mail адрес на Потребителя и абонамент за бюлетина му. Записването за бюлетина е напълно доброволно, със съгласието на Потребителя и той по всяко време може да се отпише сам от него. Дружеството не изпраща Спам.

Дружеството се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползваните от него услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица.

Авторски права

Всички  текстове, документи, илюстрации, бази данни и друга информация, публикувани на интернет страница са собственост на Дружеството и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Изполваните снимки и изображения са авторски или сток фотография с пълни права за ползване, освен в случаите, когато са от “Личен архив”. Изключения: снимките, на които е посочено “Личен архив” са собственост на Потребителя, който ни ги е изпратил и/или неговия фотограф, като тяхното ползване от трети лица е строго забранено. Правата на текстовете от външни автори принадлежат на външните автори, посочени с име и връзка в съответната статия.

Управителят на Дружеството счита бизнес модела и идеята, развивана от него през последните 4 години за иновативнен на пазара в България и очаква, да не бъде копиран от друго лице, дружесто или фондация.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други на част или цялото съдържание на уебсайта, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред. Всяко копиране на бизнес модела, също ще се преследва по предвидения от закона ред.

 

Юридическа информация и контакт

herstartup.today се представлява от Виник 10 ЕООД с ЕИК 204428160 и седалище гр. София, ул. Крум Попов 51 А, м.о.л. Силвия Трифонова. Електронна поща за контакт sylvia@herstartup.today

Настоящите общи условия уреждат договорните отношения между вас, Потребителите и Дружеството. Дружеството има право да променя тези условия.

Последна промяна: 14.12.2020 г.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.