Автори: Албена Славкова и Илиана Цветкова “Прогресив Консулт” ООД

За всяка работеща жена настъпва момент, в който се изправя пред дилемата: какво ще стане с моята работа и кариера, ако реша да имам дете? От януари месец публикуваме полезна за вас правна информация, като днес ще разгледаме вашите права в този случай. В Кодекса на труда има силно застъпен социален момент, като се дава много силна закрила на две много уязвими социални групи жени – бременни работнички или служителки, както и работнички, и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро и служителки и майки на деца до 3-годишна възраст. На бременните работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро е забранено да полагат нощен труд, да работят извънредно, да бъдат командировани, забранено им е да извършват работи, които застрашават здравето им. Когато бременна жена или кърмачка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, изпълнява неподходяща за състоянието ѝ работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за осигуряване на безопасна среда на труд или преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа. Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро се изплаща възнаграждение от работодателя както при ползването на платен отпуск.

Бременните работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро се ползват и от специалната закрила при уволнение – трудовият договор с тях (след изтичане на изпитателния срок) може да бъде прекратен само в няколко изрично посочени в Кодекса на труда случаи – например при закриване на цялото предприятие, или при отказ на работника да последва предприятието при преместване на цялото предприятие в друго населено място. Но в случай на дисциплинарно уволнение на бременна жена или кърмачка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, работодателят задължително трябва да премине през доста тежка процедура: да получи разрешение от Инспекция по труда. За да се приложи закрилата от уволнение, бременна жена или кърмачка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро трябва да е уведомила работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. При евентуално прекъсване на бременността жената е длъжна да уведоми работодателя в 7-дневен срок за това обстоятелство. От своя страна работодателят и служителите от отдел човешки ресурси са длъжни да пазят в тайна споделените обстоятелства. Закрилата от уволнение не се прилага когато служителката е наета на трудов договор с изпитателен срок. Следва да се има предвид, че този срок се удължава с всички отпуски и болнични, които жената използва и по този начин може да надхвърли значително законовия максимум от 6 месеца. Възможно е да се окаже, че жена, започнала работа със срок за изпитване, след като излезе в продължителен болничен през бременността и прекара 2 години в отпуск за раждане и отглеждане на малко дете, е след 2 години и половина все още в срока за изпитване. В този случай фирмата може да се раздели с нея без да иска разрешението на Инспекцията по труда. От законовата закрила при уволнение се ползват и други уязвими категории служители – трудоустроени, боледуващи от тежки заболявания, представителите на работниците в предприятието, членовете на синдикалното ръководство в предприятието, а така също и работници, започнали ползването на законоустановен отпуск.

И не забравяйте да се присъедините в групата ни във Facebook – Mom-friendly компании в България, в която от началото на януари 2017 активно обсъждаме подобни теми.

User Avatar

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website