Автори: Албена Славкова и Илиана Цветкова “Прогресив Консулт” ООД

За всяка работеща жена настъпва момент, в който се изправя пред дилемата: какво ще стане с моята работа и кариера, ако реша да имам дете? От януари месец публикуваме полезна за вас правна информация, като днес ще разгледаме вашите права в този случай. В Кодекса на труда има силно застъпен социален момент, като се дава много силна закрила на две много уязвими социални групи жени – бременни работнички или служителки, както и работнички, и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро и служителки и майки на деца до 3-годишна възраст. На бременните работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро е забранено да полагат нощен труд, да работят извънредно, да бъдат командировани, забранено им е да извършват работи, които застрашават здравето им. Когато бременна жена или кърмачка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, изпълнява неподходяща за състоянието ѝ работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за осигуряване на безопасна среда на труд или преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа. Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро се изплаща възнаграждение от работодателя както при ползването на платен отпуск.

Бременните работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро се ползват и от специалната закрила при уволнение – трудовият договор с тях (след изтичане на изпитателния срок) може да бъде прекратен само в няколко изрично посочени в Кодекса на труда случаи – например при закриване на цялото предприятие, или при отказ на работника да последва предприятието при преместване на цялото предприятие в друго населено място. Но в случай на дисциплинарно уволнение на бременна жена или кърмачка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, работодателят задължително трябва да премине през доста тежка процедура: да получи разрешение от Инспекция по труда. За да се приложи закрилата от уволнение, бременна жена или кърмачка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро трябва да е уведомила работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. При евентуално прекъсване на бременността жената е длъжна да уведоми работодателя в 7-дневен срок за това обстоятелство. От своя страна работодателят и служителите от отдел човешки ресурси са длъжни да пазят в тайна споделените обстоятелства. Закрилата от уволнение не се прилага когато служителката е наета на трудов договор с изпитателен срок. Следва да се има предвид, че този срок се удължава с всички отпуски и болнични, които жената използва и по този начин може да надхвърли значително законовия максимум от 6 месеца. Възможно е да се окаже, че жена, започнала работа със срок за изпитване, след като излезе в продължителен болничен през бременността и прекара 2 години в отпуск за раждане и отглеждане на малко дете, е след 2 години и половина все още в срока за изпитване. В този случай фирмата може да се раздели с нея без да иска разрешението на Инспекцията по труда. От законовата закрила при уволнение се ползват и други уязвими категории служители – трудоустроени, боледуващи от тежки заболявания, представителите на работниците в предприятието, членовете на синдикалното ръководство в предприятието, а така също и работници, започнали ползването на законоустановен отпуск.

И не забравяйте да се присъедините в групата ни във Facebook – Mom-friendly компании в България, в която от началото на януари 2017 активно обсъждаме подобни теми.

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website