Днес ви представяме втората статия с полезна и напълно безплатна информация за основаване на фирма, предоставена от фирма Прогресив Консулт ООД.

Когато стартирате свой собствен бизнес, след регистрирането на фирма (ООД или ЕООД), е належащо да се изяснят още някои въпроси, свързани със спазването на данъчното и осигурително законодателство. Когато сте сигурни, че спазвате закона (това не е толкова трудно и сложно), можете спокойно да работите за развитието на своя бизнес.
Спазването на осигурителното законодателство дава възможност да изберете по какъв начин да се осигурявате. Този избор често поражда объркване и сега ще се опитаме да изясним различни възможности (най-често срещаните възможности), за да разсеем недоразуменията.

Законът ни задължава да се осигуряваме за социални и здравни рискове във всички случаи, в които извършваме трудова дейност. Като собственик на бизнес вие извършване трудова дейност – търсите клиенти, купувате или продавате продукти, наемате магазин или офис и много други. Всяко действие, което извършвате в интерес на работата е полагане на труд – а щом полагате труд сте длъжен да се осигурявате съгласно изричната разпоредба на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

  • Едната възможност е да се осигурявате като собственик на фирма (като самоосигуряващо се лице). В този случай задължителните рискове за които се осигурявате са за фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване, за Универсален пенсионен фонд (ако сте роден след 31.12.1959г) и плащате здравноосигурителни вноски. Можете за изберете, ако искате, да се осигурявате и за фонд „Общо заболяване и майчинство“ на Държавното обществено осигуряване. Ако изберете тази допълнителна възможност за осигуряване, ще имате право да ползвате отпуск за временна нетрудоспособност (болнични), както и да ползвате отпуск за бременност и раждане. Можете да изберете осигурителния доход, върху който да се осигурявате, но той не може да бъде по-малък от 460 лв. и по-голям от 2 600 лв.
    Размерът на осигурителните вноски за 2017 г. за самоосигуряващите се лица е 26,8 % за тези, които се осигуряват за основните рискове и 30,3% за тези, които се осигуряват и за „Общо заболяване и майчинство“. Ако през първата година от дейността на фирмата избирате осигуряване върху минималния осигурителен доход 460 лв. ето и колко ще ви струва всеки месец:

460 лв. * 26,8 % = 123.28 лв. – ако не се осигурявате за ОЗМ
460 лв. * 30,3 % = 139.38 лв. – ако се осигурявате за ОЗМ с право да ползвате болнични
Задължени сте да започнете да се осигурявате в срок от 7 дни от започване на трудова дейност. Декларирането на започване на осигуряване като самоосигуряващо се лице се извършва с Декларация ОКД-5 в офис на НАП по постоянен адрес. За вас възниква задължение освен да плащате всеки месец осигурителните си вноски, също така всеки месец да подавате в НАП информация относно осигурителния ви статус с Декларация образец 1.

Това, че започвате да се осигурявате НЕ ОЗНАЧАВА, че имате доходи от трудовата си дейност. Вие изпълнявате задължението си да се осигурявате, защото работите. Дори вашата фирма да има големи печалби, те са печалба на фирмата, а не ваши доходи! Важно е да започнете да правите разлика между себе си (физическо лице) и фирмата (юридическо лице).

  • Втората възможност за осигуряване е тази по Договор за управление и контрол: вие сте собственик на своята фирма, но ако сте заявил в Търговския регистър, че сте неин управител.  Тогава можете да изберете тази възможност. За да изберете да се осигурявате като Управител по ДУК (Договор за управление и контрол) е добре да знаете, че в този случай ще дължите осигурителни вноски за всички осигурителни случаи (за фонд „Пенсии“, за Универсален пенсионен фонд, Здравноосигурителни вноски, за фонд „Общо заболяване и майчинство“, за фонд „Безработица“, за фонд „Трудова злополука“). В този случай ще имате възнаграждение (фирмата ще ви плаща заплата) и вие ще дължите данък за полученото възнаграждение. Ще получавате доходи от дейността си като управител на дружеството.
    Размерът на осигурителните вноски при ДУК се разпределят между фирмата и управителя – общия размер на осигурителните вноски варира от 30,7 % до 31,8% , в зависимост от дейността, която извършвате. Данъкът се изчислява отделно. Осигурителният доход за този вид осигуряване също варира в зависимост от извършваната дейност, а точните параметри можете да видите в Закона за бюджета на ДОО за 2017 година.

Това са двата най-често срещани варианта за осигуряване на собственик и управител в една фирма – като самоосигуряващо се лице или като Управител. Кое ще бъде по-благоприятно за вас? Това може да се прецени индивидуално за всеки конкретен случай и вид дейност, която развивате.

Това, което препоръчваме е: питайте, интересувайте се и задавайте въпроси! Не оставяйте на случайността решението по един толкова важен въпрос, какъвто е социалното и здравно осигуряване!

Автори: Илиана Цветкова, Албена Славкова 

Статията е публикувана 2017 г. и към момента може да не е актуална. Ако желаете да изпратите актуална информация по темата, свържете се с нас. 

User Avatar

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website