Тук-Там Кариерен Кошер, Академия за родители и Her Startup обединиха усилия, за да направят интересно проучване на тема “Балансът работа/ личен живот и придобивките за младите родители”. Анкетата се проведе измежду HR отделите на 500 фирми от разнообразни сектори.

Проучването сочи, че фирмите предлагат четири основни придобивки на служителите си, за да стимулират баланса им между работа и личен живот. Сред тези, които касаят самия работен процес, са гъвкавото работно време и възможността за работа от вкъщи, а като социални такива фирмите сочат картите за спорт и допълнителното здравно осигуряване.

Специфичното в случая е, че изключително за младите родители са предвидени детски празници във фирмите и гъвкаво работно време. Това са най-често срещаните придобивки за тях, но съществуват и други предимства за младите родители, които се срещат по-рядко, но са добър пример и за останалите компании. Като такива преимущества анкетираните са посочили, например, допълнение към заплатата за всяко дете, допълнителен отпуск за бащите и специални програми за връщане на майките обратно на работа. Някои от фирмите са помислили и за предизвикателствата при отглеждане на детето, след като майката се върне на работа. Затова някои от тях осигуряват фирмена детска градина, а други дори поемат частично месечните разходи за частни детски градини. Има и някои още по-креативни решения като подаръчна кошница за бебе и програми за спорт за децата.

Любопитен компонент на анкетата е, че фирмите посочват и кои качества на майките се променят след майчинството. Повечето анкетирани отговарят, че у майките се развиват особено силно междуличностните умения, адаптивността, както и творческите и креативни умения. Частично се подобряват и уменията за работа с клиенти, мотивацията, готовността и желанието за учене.

Основното предизвикателство пред фирмите се оказва дългият период на майчинство. По-голяма част от майките остават в майчинство над 1 година. Едва под 7% се връщат обратно на работа в рамките на първата година, като повечето ползват пълното майчинство от 2 години. Над 10% от майките използват дори и третата година неплатен отпуск по майчинство.

Пълните резултати от проучването бяха представени на специално обучение за HR-и от различни компании на тема “Защо е важен балансът работа/личен живот за служителите ни и как да го постигнем?”. Обучението се проведе на 30 юли в новото креативно пространство на София MISSIA 23. То беше организирано ексклузивно от Тук-Там, съвместно с Академия за родители и Силвия Трифонова, основател на Her Startup.

Като част от обучението се проведе уъркшоп, като участниците в отделните екипи обсъдиха какви придобивки предлагат за младите родители, както и идеи за допълнителни придобивки и какви са предизвикателствата те да бъдат въведени у нас.

Екипите излязоха с разнообразни предложения за придобивки като финансов стимул за ранно връщане на работа, еднократен паричен бонус за майка и баща, дни на почасова адаптация за майката след майчинство. Интересни предложения относно помощ за самото отглеждане на децата бяха клуб за деца близо до офиса, бавачки в самия офис, допълнителен платен отпуск за родители, както и детски занимания в офиса в неучебни, но работни дни.

Предизвикателствата пред някои от тези предложения, които участниците в обучението посочиха, бяха схващането, че родителите отсъстват по-често от работа и че имат по-високи очаквания за заплата, както и нерегламентираното гъвкаво работно време в законодателството.

На обучението се родиха множество идеи за допълнителни програми за подкрепа на младите родители от самите участници от компаниите. Презентацията на резултатите от проведеното проучване, от своя страна, им даде полезна информация и анализ на данните, както и примери в тази посока от няколко работодатели у нас, които активно работят в посока да поддържат баланса работа/ личен живот на служителите си, включени в електронната книга на Her Startup – Компании с баланс работа/личен живот на своите служители. Изключително полезни на участниците бяха и примерите, как е в други компании по света, както и кои са държавите с най-висок индекс в оценката на баланса работа/личен живот.

User Avatar

Силвия Трифонова

Mайка на три деца, основател на Her Startup

More Posts

Follow Me:
LinkedIn