Ако търсите кариерна промяна и компания в България, която да е осъзнала нуждата от осигуряването на придобивки за баланс работа/личен живот на своите служители, тук може да свалите безплатно първата у нас електронната книга със списък от подобни компании, както да разгледате и кандидатствате за отворени позиции при някои от тях.