Свързваме жени, желаещи да се върнат на работа след период на майчинство, с компании, които ценят таланта и предлагат придобивки за баланс работа/личен живот на работното място.

Ако желаете да се свържете и привлечете към компанията си топ таланти и дадете възможност за кариерна реализация на жени с голям потенциал и професионален опит, Her Startup е точното място.
Предлагаме ви както готови програми за “Връщане обратно на работа” с фокус върху жени след тяхното майчинство, така и консултации как да създадете такава сами. 
С радост ще популяризираме компанията ви пред нашата общност, като имаме различни възможности за сътрудничество, както и представяне в електронната ни книга “Компании, с придобивки за баланс работа/личен живот на служителите”.
Предлагаме и споделяне на отворени при вас позиции и различни варианти за представяне на компанията ви. 

Майките са най-големите иноватори в компанията ви.

Свържете се с нас на ел. поща sylvia@herstartup.today