Her Startup: Защо е важен дизайнът за една добра автобиография и какво всъщност е дизайн от гледна точка на оформлението й?

Елица Жекова: Най-напред искам да дам едно основно определение на понятието „дизайн“. Дизайнът обикновено бива погрешно възприеман като непременно допълнително украсяване, добавяне на цветове и хубави картинки или пък е поставян в една линия с изкуството. В тази връзка, за „дизайнерски“ често е възприеман само продукт, който е видимо, дори свръх „гримиран“, без това да е подобрило качествата му и визуалното му възприемане отвъд естетиката.

Но дизайнът не е изкуство в класическия смисъл на думата, нито е просто самоцелно украсяване. Дизайнът има една първична функция и това е да решава конкретен проблем или предизвикателство по начин, който е визуално привлекателен, последователен, смислен, носи полза и улеснява потребителя. Разбира се, това далеч не изключва креативността, нито свива концепцията за дизайн само до сухото преобразуване на данни във визуални елементи. Напротив, естетиката и креативното изразяване на дизайнера са от съществено значение, но те трябва винаги да вървят ръка за ръка с функционалността.

Добрият дизайн се бори с предизвикателства като:

 • преобразуване на голям обем данни, инструкции или системи в лесна и приятна за възприемане визуална информация или среда;
 • структуриране и подчертаване на предимствата на даден продукт/бранд, така че те да станат очевидни и желани за потребителя;
 • оформяне на личното и професионалното ни представяне по ясен и конкретен начин, така че да впечатли и да помогне на аудиторията да се ориентира къде сме разположени в сравнение с останалите.

За да създадем работещ, добър дизайн е нужно да си отговорим на два въпроса. Първо: необходимо е да се дефинира проблемът, който искаме да решим. С други думи – да разпознаем правилно предизвикателството, пред което може да се изправи нашият потребител. В случая с професионалната ни биография – това е да определим и подредим, а след това и оформим списъка с нашия опит, образование и компетенции по удобен, логичен и привлекателен за възприемане начин, вместо да представим един дълъг и труден за четене текст, пък бил той и украсен с пеперуди или цветни рамки.

Второто необходимо нещо е да идентифицираме правилно аудиторията, потребителя, към когото искаме да се обърнем и да се съобразим с неговите нужди. В тази връзка искам да вметна, че дизайнът винаги зависи от контекста, т.е. винаги се определя според този, към когото е насочен. В случая на подготвяне на CV, това е работодателят или неговият представител в лицето на рекрутъра или служителя Човешки ресурси. Какво търсят те? – търсят най-добрия кандидат, когото да назначат за служител. Налага им се да прехвърлят много информация, често с различен обем и структура. Това, от което имат нужда е лесно и с един поглед да разберат подходящ кандидат за посочената позиция ли сме и заслужава ли си да се отдели допълнително време на нашата кандидатура. Най-лесният начин да го разберат е, когато информацията е представена по логичен, подреден и визуално издържан начин, така че наистина само с едно първоначално сканиране на документа да отделят най-важните неща. За целите и нуждите на нашия конкретен потребител изобщо не е нужно да подготвяме и предоставяме пъстро, украсено, та дори цветно сиви, издържано в най-новите световни дизайн тенденции. Този вид презентация има друга аудитория и друга цел. Дизайнът в нашия случай ще се изрази в правилната йерархия на визуалните елементи и в правилната, логична подредба и стилизиране на информацията.

Her Startup: Как да направим нашето CV по-лесно за четене?

Елица: Има няколко правила, които да спазим, ако искаме CV-то ни да е удобно и лесно за възприемане.

 1. Спазване на визуалната йерархия.

Какво означава това? Във всеки документ, който възприемаме визуално, има определен ред, по който окото и умът се придвижват сред подадената информация. Визуалната йерархия е структура, в която елементите от тази информация са подредени според тяхната важност, улеснявайки ума и водейки окото по правилната пътека. Добрата йерархия на визуалните елементи прави нашето CV организирано и лесно за четене.

Няколко съвета за добра визуална йерархия и оформянето на лесно четим документ:

 • Използвайте няколко нива при текста:
  • Заглавие на секция (напр. Професионален опит, Образование и т.н.);

  • Работно място и длъжност

  • Дата на започване/напускане

  • Детайли и описание на длъжността

   • Списък с компетенции (ако има)
  • Използвайте по-голям, по-плътен шрифт или различен цвят за заглавията на секциите. Нека името и едно кратко обобщение на професионалните качества са допълнително подчертани и/или отделени чрез още по-голям шрифт, отделени в колона или поставени на много блед цветен фон.
  • Използвайте по-малък или по-тънък шрифт за детайлите.
  • Вместо да изброявате със запетая на един ред, оформяйте списъци. Стандартният елемент за булет – точката – е най-удачен за професионални документи. Избягвайте използването на различни по вид булети в един и същи документ.
  • Отделяйте ясно различните секции и ги организирайте в страницата според важността им.
  • Оставяйте достатъчно място между отделните секции, както и между елементите в една секция. Използвайте инструментите на редактора, за да оставите половин или един свободен ред между всяко работно място и малко повече между отделните секции.
  • Подравнявайте еднакво всички секции. За документи най-удачното подравняване на текста е вляво. Избягвайте двустранното подравняване, тъй като формата на текста не го позволява и в никакъв случай не подравнявайте централно.
  • Използвайте колони. Най-често срещаното разпределение и неслучаен стандарт е на две колони, тъй като то позволява да се помести снимка, име и кратко резюме в едната и основната информация в другата колона.

Съвет: След като приключите с оформянето, присвийте очи и погледнете вашия документ отдалеч. Изглежда ли подреден? Лесно ли го „сканирате“ с очи? Има ли достатъчно „място да диша“? Подчертани ли са основните моменти?

 1. Използване на четими и консистентни шрифтове

Професионалната ни биография не е мястото да експериментираме или да покажем колко красиви „къдрави“ шрифтове имаме на компютъра си, независимо в коя сфера е нашата професия. Нека ги оставим за сватбените си покани или коледните картички. Comic Sans и други подобни „интересни“ шрифтове също не са на място тук.

Лесните за четене и универсално признати шрифтове (неслучайно вградени във всеки софтуер) са най-сигурният избор. Златно правило при работата с текст е и да се използват максимум два подхождащи си шрифта, като единият може е акцент при заглавията, а с другия да форматираме основния текст. Отново – това трябва да са четими, лесни за възприемане шрифтове. Комбинацията от Bold/Regular или Bold/Condensed, както и различни големини на един и същи шрифт също е много добър избор и вечен стандарт.

Използвайте една и съща големина и стил за всички еднакви и повтарящи се елементи на текста. Нека всички заглавия на секции да са еднакви. Бъдете последователни и в стила на допълнителните подзаглавия и детайли, за да е ясно от пръв поглед кое какво е.

Съвет: „Less is more” е универсална максима и при оформянето на професионално резюме. Винаги е добре да се придържаме към стегнат и семпъл стил и да елиминираме излишната информация, която няма пряка връзка с кандидатстването. Но ако текстът ви е по-дълъг и няма какво да съкратите, намалете повечко размера на шрифта на поясненията (детайли около длъжността, основни отговорности, завършени специалности) или използвайте Condensed шрифт, при който буквите са проектирани да са по-тесни. Обърнете внимание и го направете на всички места, където има текст от същото ниво, не само в конкретната секция или ред. Все пак, ако на места размерът на шрифта става по-малко от 11-12 pt., помислете за съкращаване на текста, тъй като при печат, това би намалило значително четливостта.

 1. Не бъдете смели с цветовете

Както вече стана дума, силните цветове и прекалените „украси“ нямат място в едно професионално CV.

Най-добрият цвят за фон в случая винаги ще е белият, а най-добрият цвят за основния текст – черно или тъмно сиво. При желание може да използвате цвят за акцент, но нека не е прекалено доминиращ. Ролята на цвета трябва да е да подчертае важното, не да отнеме вниманието от него. Имайте предвид, че все още на много места предпочитат да разпечатат CV-то, често на обикновен принтер, затова избягвайте плътни блокове цвят за фон, върху който има черен текст, за да не се превърне всичко в едно нечетливо петно.

 1. Оставете достатъчно „въздух“

Оставяйте достатъчно място между секциите, както и между отделните параграфи от текст. Противно на очакванията, по-големият текст не винаги означава по-лесен за четене. Текстове, които са прекалено близо един до друг или до ръба на страницата само задушават и влошават визуалното възприемане.

Her Startup: В какъв формат препоръчваш да бъде оформено то?

Елица: Моята препоръка за изходен файл на CV е pdf. Това е един устойчив, универсален и краен формат, който може лесно да бъде споделян и отварян на всяко устройство. Той има и две много големи предимства – не може да бъде случайно или нарочно редактиран и запазва високото си качество.

 

Her Startup: Снимката в автобиографията при кандидатстване за позиции в България не е нужна. Но ако кандидатът реши да добави снимка, къде препоръчваш да го направи, от гледна точка на добрия дизайн?

Снимката ще се превърне веднага в основна фокална точка на CV-то, ако бъде добавена. Снимката е и добър начин да контролираме най-първото впечатление за нас.

Затова е много важно, ако искаме да използваме или се налага да сложим снимка, тя да е максимално издържана визуално и, по възможност, професионална. Много голяма грешка е използването на снимки, на които просто много се харесваме как сме излезли, но са ежедневни или общи, на които ясно личи, че останалите хора са изрязани. Снимки на маса, парти, от екскурзии или по бански са абсолютно неприемливи, разбира се. Прекалено тъмна или прекалено светла снимка също ще развали общото впечатление от едно, иначе добре оформено CV. Снимката в CV не е едно и също като снимката в социалните медии, затова ако нямаме подходяща за целта, е по-добре да не използваме.

Освен това, снимката заема място, така че ако имаме твърде много друга информация, която няма как да съкратим, е добре да се откажем от снимката, вместо да предаваме две или три страници CV.

По отношение на дизайна, снимката най-често се слага горе вляво или горе вдясно на листа. Това позволява името и данните за контакт, както и краткото обобщение за кандидата за себе си да се сложи непосредствено под или до нея.

 
Her Startup: Препоръчваш ли ползване на Canva за оформление на CV?

Елица: Вече има достатъчно инструменти за обработка на текст и такива за дизайн и Canva e добра платформа, с уговорката, че и тук важат с пълна сила основните две задачи на добрия дизайн: Какво целим да постигнем/ какъв проблем да решим? и Кой е нашият потребител/от какво има нужда той?.

С Canva може бързо и сравнително лесно да се създават на крайни, добре изглеждащи файлове. Предлага основните инструменти, както и много готови шаблони, много от които плътно следват последните трендове. И докато при рекламата за социални медии на малки бизнеси или за постове на личен бранд това може да е добра идея, потребителят не бива да се подхлъзва да попълни „дизайнерски“  шаблон за CV, който не е съобразен с основните правила на професионалното резюме, стилът му има различна цел и е насочен към друга аудитория. Избирайки умно и правилно готов дизайн или създавайки нов от нулата, като се спазват съветите, които изброих дотук, спокойно всеки може да се възползва от тази лесна за работа платформа и лесно да оформи едно професионално изглеждащо CV.

И все пак – не подценявайте добрия стар Word, най-вече ако имате умения за работа с него.

 

Елица е фрийланс графичен дизайнер. Може да се свържете с нея тук. 

 

Прочетете също:

Как да представите майчинството в автобиографията си

Една нестандартна автобиография на майка с три деца 

5 съвета за вашето CV след майчинството

 

 

User Avatar

Силвия Трифонова

Mайка на три деца, основател на Her Startup

More Posts

Follow Me:
LinkedIn