В края на миналата година, първата платформа в България, която започна разговора по темата родителство и кариера, проведе интересно проучване във връзка с баланса работа/личен живот сред майките в затворената група Mom-friendly компании в България, както и сред фирми, осъзнали нуждата от придобивки за баланс работа/личен живот на своите служители.

Споделям няколко от резултатите, които са изключително интересни:

Гъвкавото работно време

Една от най-търените придобивки при младите родители, когато започват ново кариерно предизвикателство, е възможността за работа на гъвкаво работно време, каквото малко фирми в България предлагат към днешна дата. Попитахме родителите, какво означава за тях гъвкаво работно време. За по-голямата част, това означава гъвкав старт и край на работното време, ненормирано работно време, опции за работа от вкъщи, работно време, което да е съобразено с работното време на детските заведения. За отговорилите работодатели, гъвкаво работно време основно означава гъвкаво начало и край на работния процес. Петдесет процента от отговорилите родители работят на гъвкаво работно време, а останалите не, но биха желали. Седемдесет и пет процента от отговорилите работодатели предлагат гъвкаво работно време на своите служители. В анкетата са взели участие основно работодатели с придобивки за баланс работа/личен живот, което е и причината за този резултат.

Балансът

Какво е балансът за младите родители? Резултатите показват напълно индивудуални за всеки определения, но основното е времето прекарано в работа и това със семейството да не бъдат пренебрегвани едното, за сметка на другото. Желанието на родителите е за по-малко извънредна работа, отново възможност за работа от вкъщи, продуктивно време в офиса, но и спокойно време със семейството. Основното при родителите е, че за тях балансът е важен и определящ, дали ще започнат работа в дадена компания или не.

Придобивките

Някои от придобивките, предлагани от запитаните работодатели, са – уелнес пакети, масажи в офиса, карта за спорт, гъвкавост за работа от вкъщи няколко дни в месеца, гъвкаво начало и край на работния ден в рамките на един час, подаръчна кутия за бебе, други.

По-голямата част от отговорилите работодатели са в IT индустрията, което ни показва, че голямото търсенето на кадри в тази индустрия през последните години е помогнало за внедряването на различни придобивки, много от които помогат за запазване на баланса работа/личен живот. Тези компании са много по-отворени към световните тенденции в тази област, много по-бързо решават да внедрят нова придобивка, за която са разбрали и са много по-гъвкави за промените в работодателския си бранд.

С изключителна радост споделям, че стотици родители се информират за компаниите с придобивки за баланс работа/личен живот с фокус върху родителите от нашата електронна книга, а и все повече български компании се вдъхновяват от тенденцията, започната от Her Startup преди три години, като внедряват нови придобивки за родители.

Един от най-добрите работодатели у нас, българска банка, също стартира своя вътрешна програма за връщане на майките обратно на работа, като  се вдъхнови и обърна към Her Startup за партньорство и популяризация на инициативата си. 

Прогнози

По мои прогнози, темата за баланса работа/ личен живот в България ще бъде на още по-голям фокус през 2020 година, като все повече български фирми ще осъзнаят нуждата от това, не само да привличат качествени служители, но и да ги запазват, като им предоставят достатъчно време за семейните им ангажименти и хобита. А както разбрахме в края на 2019 година, очаква се около 200 нови български компании да изградят детски център към тях. Компаниите ще се стремят все повече да избягват бърнаута* сред своите служители, защото ще осъзнават, че те са най-ценния им актив.

*бърнаут – професионално/лично прегаряне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User Avatar

Силвия Трифонова

Mайка на три деца, основател на Her Startup

More Posts

Follow Me:
LinkedIn